Skrota begreppet “Normbrytande beteende” del 2.

Detta är en fortsättning/fördjupning på ett tidigare blogginlägg: Länk till första delen. Om vi har fokus på att arbeta mot barns normbrytande beteenden riskerar vi ibland att missa bakomliggande orsaker till ett oönskat beteende. Vi riskerar att jobba med och motverka symptom som istället borde ses som adekvata signaler på ett större problemområde. Grovt förenklat […]

En positiv upplevse & en glad sommar

Mitt sista inlägg innan jag knallar på semester. Först var jag inne på att skriva om utanförskap, sen tänkte jag skriva något om våldtäkter och sedan blev jag övertygad om att jag borde skriva om prostitution. Men ju mer jag tänker på det känns det inte rätt att alltid ”fläska på” med så tunga texter. […]

Göteborg i regnbågens färger!

I år gick fältare från Västra Götaland i regnbågsparaden på West pride. Vi vill visa att vi står för att alla ska få vara sig själva och älska vem en vill! Vad jag vet så är det första året som vi är med som en samlad fältarkår, men jag ser det som startskottet på en […]

En rimlig chans att bli vuxen i Sverige

De senaste månaderna har vi på Fältgruppen City träffat fler ensamkommande ungdomar och unga vuxna som söker eller som nyligen har fått uppehållstillstånd i Sverige. Ungdomarna kommer från flera olika delar av världen, Syrien, Palestina, Marocko, Somalia osv. Vår upplevelse är att de ofta inte har någon annanstans att ta vägen än att vistas i […]

Röster från fältet

Runt om i Sverige arbetar vi inom olika fältgrupper med att förebygga problem och stötta ungdomar genom att arbeta uppsökande i offentliga miljöer. En typ av problematik vi arbetar med är brukandet av cannabis. I detta inlägg kan du läsa fem berättelser om vad vi upplever på fältet. Jag ser dig på andra sidan torget. Det var […]

Det tar tid att bli ung

Vad är en ungdom? Bestäms det biologiskt, psykiskt eller socialt? Ungdomarna vi jobbar med är upp till 18 år. Du är myndig när du är 18 och du får köpa alkohol på systemet när du är 20. Till ungdomsmottagningen i kommunen där jag jobbar, är personer upp till 25 år välkomna. SJ tycker att en ungdom är […]

Orosanmälan

Finns säkert de läsare, social arbetare och fältgrupper, som har ett omfattande arbete av att skicka in orosanmälan. Att arbetet med orosanmälan kan säkert variera kraftigt beroende på viken typ av befolkningsklimat och område fältgruppen eller det sociala arbetet utförs inom. Jag å andra sidan har under den tid jag jobbat inom socialt arbete hunnit […]

När ungdomarnas agenda får styra

Att ha samtal ute på fältet kräver en enorm följsamhet. Vi har oftast ingen egen agenda utan det är ungdomarnas agenda som får styra. Vill de prata om motorer, växellådor och epatraktorer så gör vi det, vill de prata om sina husdjur så gör vi det och vill de prata om sin längtan efter en […]

Fuck problem!

Min vän Erik jobbar för den ideella organisation Ung Cancer som stöttar och hjälper unga med cancer. Han berättar ofta för mig om sitt jobb och vad deras arbete handlar om. Bland annat berättar han hur de i Unga Cancer stöttar unga i alla skeenden av sjukdomen. De erbjuder stöd när den unge får diagnosen, […]