RIF är en intresseförening och riktar sig till samtliga verksamheter i Sverige som arbetar uppsökande och förebyggande med ungdomar.
RIFs målsättning är att värna om fältarbete som yrke och om fältarbetarna som yrkesgrupp.

Varje enskild kommun väljer att utforma sin verksamhet på olika sätt för att bäst möta behoven i just den kommunen fonte dell’articolo. RIF har mångårig erfarenhet av fältarbete oavsett vilken aktör som driver fältarbetet i de olika kommunerna. För att en fältverksamhet ska kunna bedrivas i en framgångsrik och hållbar anda krävs det utbildning och erfarenhets- och kunskapsutbyte, något ett medlemskap i RIF kan erbjuda.

Bli medlem i RIF

Medlemskap kostar 400 kr per kalenderår och då erbjuds regionsträffar varje år. På dessa träffar erbjuds kunskaps- och erfarenhetsutbyte med andra fältarbetare i din region samt tips och idéer på hur verksamheten kan utvecklas, utformas och stå kvar i kärvare tider.                            Dessutom inbjuds alla medlemmar varje år till en riksutbildning på tre dagar som bara är riktad till fältarbetare.

Ett medlemskap i RIF ger fältarbetarna möjlighet till att säkra sin kompetens och bidrar till en metodutveckling av det sociala förebyggande, uppsökande och främjande fältarbetet

För att bli medlem i RIF klickar du här och fyller i formuläret. När vi registrerat betalning av fakturan som skickas ut får du tillgång till medlemssidorna.

Har du frågor om medlemskap kontakta medlemsansvarig: medlemsansvarig@faltarbete.se