Riksutbildning 2024

 

 

Varje år arrangerar RIF en riksutbildning där alla Sveriges fältarbetare inbjuds till en tre dagars konferens med föreläsningar och möjligheter till erfarenhetsutbyten. På riksutbildningen hålls även RIFs årsmöte.

12-14 mars 2024 arrangeras RIFs riksutbildning av Fältgruppen Strängnäs. Medlemskap krävs för att få delta. Detta faktureras i samband med fakturan för riksutbildning. 400 kr per person.