Riksutbildning 2022

 

 

Varje år arrangerar RIF en riksutbildning där alla Sveriges fältarbetare inbjuds till en tre dagars konferens med föreläsningar och möjligheter till erfarenhetsutbyten. På riksutbildningen hålls även RIFs årsmöte.

15-17 mars 2022 arrangeras RIFs riksutbildning av Polarna i Värmdö. Medlemskap krävs för att få delta, 400 kr per person. 

När du är medlem kan du gå vidare till anmälan för riksutbildningen.