Riksutbildning 2021

Varje år arrangerar RIF en riksutbildning där alla Sveriges fältarbetare inbjuds till en tre dagars konferens med föreläsningar och möjligheter till erfarenhetsutbyten. På riksutbildningen hålls även RIFs årsmöte.

16-17 mars 2021 arrangeras RIFs riksutbildning digitalt. Medlemskap krävs för att få delta, 400 kr per person. Ingen annan avgift tas ut detta år. 

Klicka här för att bli medlem

När du är medlem och loggat in så ser du sidan för anmälning till årets riksutbildning i menyn.