Välkommen till Riksförbundet för fältarbete

Riksförbundet för fältarbetare (RIF) är en intresseorganisation för alla som arbetar med socialt fältarbete i Sverige. RIF är uppbyggd av fyra regioner samt en central styrelse. Regionerna anordnar regelbunda träffar för RIFs medlemmar fonte dell’articolo. En gång om året anordnas RiFs riksutbildning där fältarbetare från hela Sverige bjuds in att delta. På Riksutbildningen hålls även föreningens årsmöte.

RIF:s definition av fältarbete hittar ni här Fältarbete en definition RIF