Välkommen till Riksförbundet för fältarbete

Riksförbundet för fältarbetare (RIF) är en intresseorganisation för alla som arbetar med socialt fältarbete i Sverige. RIF är uppbyggd av fyra regioner samt en central styrelse. Regionerna anordnar regelbunda träffar för RIFs medlemmar.

En gång om året anordnas RiFs riksutbildning där fältarbetare från hela Sverige bjuds in att delta.


Anmälan för Riksutbildningen stänger den 17´e december!

Rikförbundet för fältarbetare består av fyra regioner. Norr, öst, väst och syd. Här kan ni hitta oss!