I en artikel publicerad den 16/5 i Göteborgs-Posten påtalade varumärkesexperten Eva Ossiansson hur det pågående “gängkriget”” riskerar att skada Göteborgs varumärke. Bland annat skulle det kunna få till följd att färre turister skulle besöka staden.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2716254-gangen-kan-skada-goteborgs-varumarke

Jag blev provocerad av artikeln då jag fann det väldigt cyniskt att fokusera på stadens varumärke i en situation där unga människor dör, familjer sörjer och medborgare lever i otrygghet och rädsla. Men om stadens varumärke är ett sätt att börja prata kring problematiken tänkte jag ta tillfället i akt och lägga fram några tankar och förslag som i förlängningen skulle kunna hjälpa staden mot ökad trygghet och bättre rykte.

Grogrunden till situationen i Göteborg är starkt kopplat till segregationen i staden. Det är ingen slump att det främst är i Angered, Bergsjön och delar av Hisingen där det skjuts mest i Göteborg. Uppväxtvillkoren i dessa områden skiljer sig markant från resten av staden och det får dramatiska konsekvenser.

Det som är en av de mest påtagliga skillnaderna på senare år är att skolorna i områdena påverkats negativt. När 50% av eleverna lämnar den kommunala grundskolan utan tillräckliga betyg för att söka vidare till en gymnasieutbildning inser man att något gått allvarligt fel. Vi vet också att utan gymnasieutbildning är det mycket svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Så att satsa mer resurser på dessa skolor borde vara en självklar investering. Utbildning och jobb är utmärkta förutsättningar som förebygger både kriminalitet och utanförskap.

En annan sak som är en påtaglig orättvisa som drabbar dessa områden är barnfattigdom. Enligt Rädda Barnen är andelen barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll strax under 40% i dessa områden. I rikare områden ligger den siffran kring 10%. Barnfattigdom är något som orsakar unga lidande, oro och ökar risken för utanförskap. Vi vet också att det kan leda till sämre resultat i skolan. Så genom att minska barnfattigdomen skulle vi också här bekämpa grogrunden för våld och kriminalitet.

Ovan är två förslag på förbättringar som drastiskt skulle påverka förutsättningarna för de unga som växer upp i våra socialt och ekonomiskt utsatta områden. Genom att ge alla barn en trygg uppväxt med goda möjligheter till utbildning och i förlängningen arbete, skulle själva grogrunden för kriminalitet och utanförskap decimeras. Följaktligen skulle även våldet minska och vår stad skulle bli en tryggare plats att leva i – för alla.

Vore det inte fint om ”Eventstaden Göteborg” också skulle kunna saluföras som ”den trygga och barnvänliga staden”. Fast då krävs det att vi slutar vara ”den mest segregerade staden”.

Johan Berg – Fältarbetare Angered.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.