”Ungdomar över 17 eller vad det är kommer inte in på fritidsgården. Dåligt!”

Citatet är taget från en enkät som gjordes 2011 av fältgruppen i Lerum som svar på frågan ”Tycker ni något saknas i kommunen för er ungdomar? I så fall vad?”. Jag själv jobbade inte som fältsekreterare vid tiden då undersökningen gjordes men när jag häromdagen satt och bläddrade igenom alla svar blev jag nästan full i skratt när jag läste vad de hade skrivit. Det som många ungdomar (kanske inte helt oväntat….) ville ha, var faktiskt McDonalds. Eller Taco bell, eller Max eller Burger King. Snabbmatskedjor har blivit en plats för ungdomar att hänga på. De har oftast råd att köpa en hamburgare eller en glass och kan sedan sitta där i timmar, det är en naturlig samlingsplats. Lerums kommun har flera fritidsgårdar men där finns också en åldergräns, dit är alla till och med 16 år välkomna. Men för 17-åringarna finns det ingenstans att hänga om de inte vill eller kan vara hemma. Då återstår att hänga ute. Det behöver ju inte vara ett problem i sig, men jag tror ändå att ungdomarna över 16 år behöver en plats som är deras, en plats att mötas, någonstans där de kan ”bara vara”!

Såhär svarade en annan ungdom:

”Nåt ställe dit man kan gå och bara vara och umgås. Typ ungdomscafé”

Även om jag kanske personligen inte önskar just en snabbmatskedja till Lerums kommun så hade jag gärna sett att kommunen svarade upp på ungdomarnas önskemål- att få en plats. En gård för äldre ungdomar, ett kvällsöppet café, en lokal för lan, en klubb.

”Att man som över 16 ska kunna komma in på någon klubb, inte att man ska få dricka alkohol där om man är under 18 men typ dansa och umgås.”

Jag tycker att svaren i enkäten vittnar om vad jag tror är något av det viktigaste för ungdomar- vikten av att ha en plats.

Kristin Blom – Fältgruppen Lerum

4 svar

  1. Bra skrivet Kristin. Tänk va viktigt det är att få ha samlingsplatser där man bara kan få vara! =)
    Vad tror ni är grunden till att det finns så få ordnade mötesplatser för dem som är över 17 år?

  2. Ja, det är ju helt klart ett glapp där och vad det beror på är lite svårt att svara på. Att fritidsgårdarna har en åldersgräns tycker jag ändå är rimligt, så att de yngre ungdomarna ska våga sig dit också.. Det har faktiskt varit på tal flera år i kommunen att detta är ett bekymmer, och nu diskuteras frågan igen, vilket känns positivt!

  3. Instämmer också Kristin. Vi är ju många som gör det i kommunen. Bra att frågan lyfts igen och om beslut tas någon gång i framtiden så hoppas jag att de unga själva också får vara med och skapa sin mötesplats, så att det blir så bra som möjligt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.