På socionomprogrammets femte termin ligger en kurs som heter verksamhetsförlagd utbildning. Den pågår hela terminen och ger 30 högskolepoäng. Det är den enda kursen på socionomprogrammet som är verksamhetsförlagd och utgör en sjundedel av utbildningen. Det är kursen som i folkmun kallas praktiken och det är i slutskedet av den jag är just nu; på Fältgruppen Angered i Göteborg.

Efter två år av stillasittande i föreläsningssalen är det en väldigt speciell kontrast att komma ut i ”verkligheten”. Det är lite så det känns faktiskt, att få komma ut i en verksamhet där teorin blir till praktik, till verklighet. Jag har kastats ut i uppsökande fältarbete, skolprojekt, fritidsverksamhet etc. Jag har varit nervös, glad, bekymrad och självsäker men framförallt har jag lärt mig så himla mycket. Om mig själv, om arbetslivet, om ungdomar, om vuxna, om organisationen och om Angered.

Flera andra universitetsprogram har också 30 högskolepoäng med verksamhetsförlagd utbildning, praktik. Men flera av dem har detta utspritt på flera olika praktikplatser och i olika delar av utbildning. Redan på första terminen har flera program praktikperioder. Jag har tidigare varit väldigt avundsjuk på dessa program då jag tror att, när man som student direkt kommer ut i verksamheten, kan relatera till det teoretiska som man lär sig i skolan på ett helt annat sätt än om man får denna erfarenhet först tredje året.

I fältarbete fokuseras det på förebyggande och uppsökande socialt arbete och det bygger på frivillighet, förtroende och respekt. De tre principerna som ligger till grund för uppsökande arbete är frivillighet, kontinuitet och långsiktighet och det är just kontinuitet och långsiktighet som jag funderat mycket på under min praktikperiod. Det är viktigt med ett långsiktigt relationsskapande med ungdomarna för att kunna arbeta förebyggande med dem. Just av denna anledning är jag glad över att socionomprogrammet samlar sin praktik i ett svep.

Andra program kan ha en praktikperiod på exempelvis fem veckor. Jag och min kurskamrat som också är här på Fältgruppen Angered poängterade efter så lång tid att det hade inte räckt. Angered är en väldigt stor stadsdel och vi hade knappt varit runt i alla områden i Angered efter fem veckor, och knappast byggt upp relationer med några ungdomar. Nu, i slutskedet av denna termin, är jag väldigt glad att jag inte slutade efter fem veckor av just den anledningen.

Socionom är ett väldigt brett yrke. Du kan i princip arbeta med vad som helst som har med människor med sociala problem att göra. Självklart hade det varit önskvärt för mig som socionomstudent att prova på alla dessa olika yrken i form av en praktik. Men när det gäller min nuvarande praktikplats är jag väldigt glad över att jag på socionomprogrammet har en hel termin på mig. Sammanfattningsvis vill jag säga att det finns både fördelar och nackdelar med att ha en lång praktikperiod men om man, som jag, som student är på en praktikplats som arbetar förebyggande så ser jag mest bara fördelar.

Elsa – Socionomstudent på Göteborgs Universitet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.