Disa-metoden
Disa-metoden är en skolbaserad metod med rötterna i KBT (Kognitiv Beteendeterapi) som förebygger stress och nedstämdhet främst bland högstadieelever.

Machofabriken
Machofabriken är ett kreativt redskap för att arbeta med jämställdhet med unga mellan 13-25 år. Materialet består av filmer, diskussionsunderlag och interaktiva övningar som bjuder med dig och din grupp på en spännande och normkritisk resa.

 

Tillbaka