Riksutbildning 2019

Varje år arrangerar RiF en riksutbildning där alla Sveriges fältarbetare inbjuds till en tre dagars konferens med föreläsningar och möjligheter till erfarenhetsutbyten. På riksutbildningen hålls även RiF:s årsmöte. Medlemskap krävs för att få delta, 400 kr per person. Denna avgift ingår i anmälningsavgiften för rikskonferensen.

12-14 mars 2019 arrangeras RiF:s rikskonferens på Borås Kongress.
Under 2019 års RiF:s riksutbildning i Borås kommer vi att få fördjupa våra kunskaper kring vilka påföljder som vissa strukturer får för unga i dagens samhälle. Vi kommer även att diskutera tankar och idéer samt verktyg till hur vi kan förebygga och agera i det våldspreventiva arbetet kopplat till jämställdhet. Syftet med årets tema är alltså att konkretisera rådande strukturer men framförallt resonera kring hur vi aktivt kan ingripa för att främja allas lika värde och liv på lika villkor – för det handlar inte bara om ditt liv.

För mer information och anmälan, klicka här.