Super

Riksutbildning 2018

Varje år arrangerar RiF en riksutbildning där alla Sveriges fältarbetare inbjuds till två-tre dagars konferens med föreläsningar och möjligheter till erfarenhetsutbyten. På riksutbildningen hålls även RiF:s årsmöte. Medlemskap krävs för att få delta, 400 kr per person. Denna avgift ingår i anmälningsavgiften för rikskonferensen.

20-22 mars 2018 arrangerades RiF:s rikskonferens på hotell- och konferensanläggningen Högland i Nässjö. Temat för konferensen var Superhjälte på fältet – Hur behåller vi våra krafter?

”Dagens cannabiskultur” – hur bemöter vi den och våra liberala ungdomar?
Med anledning av dagens cannabiskultur får vi tillfälle att lyssna på Staffan Hübinette som kommer ge oss ökad kunskap och ge oss argument och underlag för debatt. Vi kommer också ges verktyg för att samtala med ungdomar och föräldrar om cannabis. Utifrån detta föreläsningstillfälle kommer vi RiF-medlemmar att erbjudas en unik möjlighet att via Tollare folkhögskola få fortsätta denna distansutbildning med ytterligare två utbildningstillfällen.

”Mänskliga begränsningar” – att kunna agera och fatta beslut under stress och rädsla.
Att inte påverkas av den stress vi möter hos oss själva och de ungdomar vi jobbar med är en nästintill omöjlig superhjältekraft, men att få förståelse för normala reaktioner som uppstår under stress är däremot möjligt. Detta ska vi under ett föreläsningstillfälle av  Anders Klar få hjälp att komma underfund med.