Riksutbildning 2020

Varje år arrangerar RIF en riksutbildning där alla Sveriges fältarbetare inbjuds till en tre dagars konferens med föreläsningar och möjligheter till erfarenhetsutbyten. På riksutbildningen hålls även RIFs årsmöte.

Medlemskap krävs för att få delta, 400 kr per person. Denna avgift ingår inte i anmälningsavgiften för rikskonferensen utan medlemskap löses separat. (Klicka här för att bli medlem)

18-20 februari 2020 arrangeras RIFs rikskonferens på Runö Möten & Events i Österåker, tre mil norr om Stockholm.

Under 2020 års upplaga av rikskonferensen reflekterar vi över de grunder vårt arbete vilar på, de etiska dilemman som uppkommer och vilka värderingar vi bär och förmedlar.

Vi gör även ett språng i de utmaningar som många i de uppsökande rollerna står inför, finns det sätt att arbeta strukturerat och mätbart? Finns erfarenheter, material, metoder eller goda exempel vi kan använda i syfte att höja verksamhetens status och göra rollen tydligare?

Inbjudan som pdf

Program

Anmälningsformulär till riksutbildning 2020

Bli medlem i RIF