Känner du någon ung kille som gått över gränsen i en sexuell relation?

Namnlös

Hej! Jag heter Kalle Berggren och jobbar som forskare vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Tillsammans med två kollegor arbetar jag med ett forskningsprojekt om killars våld mot tjejer i nära relationer. Med våld menar vi dels fysiskt våld men också att gå över gränsen för vad som är ok på andra sätt, till exempel genom sexuella handlingar utan samtycke.

Bakgrunden till vårt projekt är att killars våld mot tjejer faller mellan många stolar i Sverige idag. När man pratar om mäns våld mot kvinnor handlar det ofta om vuxna män, framförallt 30+. När man pratar om ungdomar och våld handlar det nästan alltid om andra former av våld, oftast killars våld mot killar i olika offentliga miljöer.

Det finns därför en stor lucka kunskapsmässigt men också när det gäller olika insatser mot killars våld. Detta trots att risken för en tjej att utsättas för våld i en nära relation är betydligt högre för unga jämfört med äldre.

Vi vill därför komma i kontakt med killar i åldern 13-25 år som utövat någon slags våld mot en tjej. Det kan vara våld inom en etablerad relation (så kallat partnervåld) eller i en mer tillfällig relation (så kallat dejtingvåld). Att delta i studien innebär att träffa mig eller någon av mina kollegor för en intervju som tar runt en timme, ibland lite längre. Vi är intresserade av att höra killars egna perspektiv och erfarenheter av vad som hänt. Vi kommer också att fråga om vad de berättat för familj och vänner och hur de reagerat.

Alla namn och andra detaljer kommer sedan att anonymiseras så att utomstående inte ska kunna identifiera den som deltar. Vi som gör studien är baserade i Stockholm men åker gärna till andra delar av Sverige för att genomföra intervjuer.

Vi tror att fältarbetare kan få reda på en del information om våld och övergrepp i sin vardag. Kommer du i kontakt med killar som utövat våld mot en tjej så är vi mycket tacksamma om du kan tipsa dem om att vi söker deltagare till vår studie!

Kontakta oss genom att maila till min kollega lucas.gottzen@buv.su.se, genom att skicka sms till 0721-474158, eller genom DM på Facebook/Messenger till Lucas Gottzén.

Läs mer här: https://overgrans.wordpress.com

Tack på förhand!

Kalle Berggren, Lucas Gottzén och Hanna Bornäs
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

Ungas våld i nära relationer

NamnlösVet du att det är dubbelt så vanligt att tjejer under 21 år blir utsatta för våld av en partner eller f.d. partner som att en vuxen kvinna blir det? Vet du att det är dubbelt så vanligt att unga män utsätter sin partner för våld som att vuxna män gör det?

Trots statistiken är detta ett ämne vi sällan pratar om. Kanske för att vi inte riktigt tar tonåringars relationer på allvar? Kanske för att vi inte vill se att våld förekommer även i unga förhållanden?

Våld i nära relation kan se ut på många olika sätt. Ofta pratar vi om fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld, men våldet kan också vara materiellt, ekonomiskt eller digitalt. Bland ungdomar är det särskilt vanligt med digitalt våld.

2014 genomfördes en stor studie, STIR-studien, bland ungdomar i fem europeiska länder. 10 000 ungdomar, 14-17 år, svarade på frågor om de upplevt våld av en partner eller f.d. partner. Mellan 1/2 och 2/3 av tjejerna och mellan 1/3 och 2/3 av killarna uppgav att de har upplevt våld i partnerrelation. Av dessa ungdomar uppgav runt 40% att de hade upplevt någon form av digitalt våld av sin partner eller f.d. partner.

Digitalt våld kan vara till exempel att partner/f.d. partner:

  • skickar mängder av sms eller mail (som ofta pendlar mellan kärlek och hot)
  • sprider rykten på t.ex. Flashback
  • kapar Facebook-kontot och skickar falska meddelanden till vänner och bekanta
  • sprider nakenbilder på sin partner på sociala medier eller porrsidor (så kallad hämndporr)
  • laddar ner en positioneringsapp eller avlyssningsapp i partnerns mobil för att kontrollera vad hen är och gör

Att vara utsatt för våld i nära relation kan påverka hälsan och måendet under lång tid. Vanliga konsekvenser är till exempel dåligt självförtroende, depression och somatiska besvär. Unga är särskilt utsatta eftersom de befinner sig i en utvecklingsfas i livet och är mycket påverkbara. Det kanske är den första kärleksrelationen och det kan vara svårt att veta vad som är okej och hur man ska hantera en våldsam partner. Man kanske inte ens är säker på att det är våld det handlar om. Att ständigt bli nedtryckt och kontrollerad samtidigt som man ska utvecklas och finna sin plats i livet kan sätta djupa spår.

Föräldrar, kompisar och andra runtomkring bidrar ibland till att osynliggöra våldet. Svartsjuka romantiseras och våldsamt beteende bortförklaras med omognad. Men det sociala nätverket kan också hjälpa till att synliggöra våldet, sätta ord på det som sker och hitta stöd och hjälp åt båda parter.

Men varför vänta tills det händer?! För att förebygga våld i nära relationer är det viktigt att arbeta med normer och värderingar. Det är också bra att prata kring vad som är en bra relation och hur man ska bete sig mot varandra.

I USA uppmärksammas ämnet i februari varje år, den så kallade teen dating violence awareness month. Är det inte dags att göra något här också?!

 

Helén Broo, Utvecklingsledare
Dialoga – Kompetenscentrum om våld i nära relationer i Göteborg

 

Länk till STIR-studiens hemsida: http://stiritup.eu/
Länk till TDVAM-kampanjen i USA:http://www.loveisrespect.org/resources/teendvmonth/

Varningssignaler som du som professionell kan ge akt på