Det är förhöjd hotnivå mot landet. Vart vi än går i Nordstan möter vi uniformerade poliser. ”Måste ni gå i Nordstan? Snälla gör inte det! Tänk om det kommer en terrorist” vädjar ungdomen. ”Du kan vara lugn, det är ingen som hotat att spränga Nordstan” säger jag och fortsätter ”Polisen är bara extra uppmärksam på platser där de är mycket folk”. Ungdomen köper inte detta utan frågar snabbt om vi läst inlägget som florerar runt på facebook. Inlägget om att man ska hålla sig borta från Nordstan under julhandeln. Vi har alla sett det. Jag och min kollega försöker lugna genom att informera om att inlägget är falskt. Att de personer som publicerat detta bara vill skrämmas. En annan springer fram till oss och ropar uppjagat ”Polisen tog precis en IS-person på donken!”. Det finns inget i ungdomens berättelse som säger att den polisen gripit skulle vara en ”IS-person”, ändå är ungdomen övertygad om att så är fallet.

Terrorattacken i Paris gör att många upplever att den hänsynslösa terrorismen är närmare än någonsin. När Sverige också höjer hotnivån samtidigt som media går ut med en förhastad bild på en “potentiell” terrorist är det som om befolkningen går in i en masspsykos. Många unga vi talar med under kvällen pratar om hotet från terrorismen. Flera uttrycker oro för att någon ska spränga Nordstan, andra funderar kring orsakerna bakom IS, en uttrycker ”Är det inte lika bra att sluta släppa in folk?” och en tredje säger ”Man borde skjuta ner alla som försöker komma in i Sverige”.

Jag har nyligen bemött rädslor hos unga som jag inte känner igen. Jag upplever att fler likställer IS med Islam. Vissa kopplar även samman att flyktingar skulle vara potentiella IS-sympatisörer. Dessa tankar är oerhört problematiska och vi vuxna måste hjälpa ungdomar att tänka kring detta.

Utgå från:

  1. IS är inte Islam utan en terroristgrupp. IS, eller Daesh som de borde benämnas, har lika lite med Islam att göra som Ku Klux Klan har med Kristendomen.
  2. Personer på flykt flyr krig, övergrepp och förtryck. De tvingas lämna sitt land, sitt liv och ofta sin familj för att söka skydd. De flyr terror och ofta terror från just Daesh. Människor på flykt är inga terrorister.

Senare den kvällen talar jag med en ungdom som nyligen kommit till Sverige. Han är orolig. Men denna ungdom uttrycker en annan oro. Han sa till mig ”Tänk om alla svenskar kommer tro att jag är som dom (IS) för att jag är muslim”. Ungdomen kollar ner i marken och fortsätter ”Det var redan innan svårt att få svenska kompisar”.

Ungdomens rädsla är helt förståelig. Terrorismens masspsykos ger konsekvenser för individer. Att behöva vara rädd för att andra ska misstänkliggöra dig enbart för att du är muslim, eller kanske bara för att du har svart hår och bruna ögon, anser jag vara ett större hot mot det svenska samhället än hotet från Daesh. Speciellt med tanke på det rådande rasistiska klimat som breder ut sig i Sverige. Kanske är det så att politikerna istället behöver öka beredskapen och höja landets hotnivå mot rasismens framfart? Rasism om något är ett förhöjt hot mot Sverige och dess invånare.

Annie Billingsdal – Fältarbetare, City i Göteborg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.