Ibland känns det tråkigt nog som att fältarbete är en exklusive resurs för de kommuner som har pengar över eller något som är aktuellt i de kommuner där det direkta behovet är uppenbart. När jag skriver uppenbart menar jag självklart uppenbart för de icke invigda i fördelarna med det sociala fältarbetet. Vi som är invigda förstår ju att det inte handlar om att det alltid skall finnas ett direkt behov eftersom att insatsen som fältare är grundad i det förebyggande arbetet och att se till att det direkt behovet inte uppstår.

Den erfarenhet jag hittills har av fältarbete i Partille är att majoriteten av det preventiva arbetet riktas mot den selektiva gruppen som behöver stöd i att inte falla ytterligare längre ner i fördärv eftersom de själv inte söker hjälp av olika skäl. Att hjälpa denna grupp av ungdomar ett steg uppåt är ofta problematiskt och kräver mycket tid. Största delen av arbetet är därför att hålla dem över vattenytan. Det görs genom uppsökande fältarbete och närvaro i ungdomsaktuella miljöer.

Min kollega förklarade för mig att förvaltning och politiker i vår kommun är positivt inställda till det förebyggande arbete som fältgruppen har utfört under mer än ett decennium i Partille kommun. Detta är vi i fältgruppen väldigt glada och stolta över men det vore förståndigt av oss att inte ta detta för givet. Förvaltningschefer, politiker, ekonomiska tillgångar och allt däremellan kommer inte vara för evigt. Att förlita oss på andras goda vilja och goda förstånd gör oss utsatta.

Hur gör vi då för att säkra behovet för våra tjänster? Hur gör vi för att få förvaltningar och politiker att förstå att vårt arbete är viktigt och värdefullt? Räcker det inte med att vi gör ett bra jobb?

Opinionsgruppens arbete är hittills av liten betydelse men detta vill vi ändra på. Vårt syfte som opinionsgrupp är till för att skapa framför allt opinion och motivera viljan bland alla fältare i riksorganisationen att delta i arbete i opinionsbildning. För att sedan tillsammans förmedla vår professions betydelse och värde inom allt tillhörande socialt arbete. Vårt syfte kommer att vara att stötta alla er som vill vara med och påverka och förmedla att vårt arbete är viktigt.

Tyvärr är vår profession inte lika självklara som många andra yrken inom socialt arbete och tråkigt nog måste vi påminna vår omgivning om vår existens, vårt arbete och vårt värde. Utan er medlemmar kommer inte detta vara möjligt. Först när vi når ut och får förvaltningar runt om i Sverige att förstå värdet i vår profession kommer de också satsa på vår profession men detta kräver arbete och engagemang som måste underhållas med tid.

I en uppsats skriven av två studenter, som jag hittade på nätet, drog de slutsatsen att det evidensbaserade sociala arbetets problem inte vara att metoden var overksam utan det största problemet var att arbeta medvetet professionellt och metodiskt. Jag vill hävda att en del av detta arbete är att delta i det opinionsgrundande arbetet. Detta arbete grundas inte bara i att trygga en generation av ungdomar, utan även i att trygga våra jobb.

Ni får mer en gärna skriv ett inlägg som ni sedan kan skicka till oss. Tipsa oss om nedskärningar i fältarbete i er kommun. Tipsa oss om aktuella nyhetshändelser eller till och med bättre, skriv om dem själv och skicka in en debattartikel där ni undertecknar som fältarbetare. Ni får gärna tipsa oss och andra genom att skriva inlägg om hur vi fältare kan göra för att bli mer synliga.

Martin Wramsby – Fältgruppen i Partille kommun

5 svar

  1. De verksamheter som inte är lagstadgade måste kämpa hårdare för sitt “existensberättigande” med kloka lyhörda politiker är det ngt positivt, eftersom vi då måste reflektera, benämna och utveckla vårt arbete..

  2. Det är alltid skönt att höra att fältverksamheten som bedrivs är uppskattad av kommun och politiker. Det är inte ett helt lätt uppdrag att förmedla vinsterna med fältarbete när fokus oftast ligger vid evidens och statistik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.