Radio Uppland sände 23 februari ett inslag kring socialtjänstens nedskärningar i det förebyggande arbetet inom socialtjänsten i Uppsala. Vad som händer är bland annat att två uppsökande tjänster ryker. Motiveringen lyder enligt Eva Köpman, chef för socialtjänstens råd och stöd:

Jag tycker inte att det finns så mycket evidensbaserad forskning som stödjer att det är så förebyggande med traditionellt fältande, att man är ute och går i ett område på kvällar.

Vi kan börja med att påminna beslutsfattarna om att enligt socialtjänstlagen 3 kap. 1 § så ska varje kommun bedriva uppsökande arbete. Dessutom är det en kortsiktig besparing att flytta resurser från det förebyggande arbetet till betydligt större och mer kostnadskrävande insatser i ett senare skede.

Vårt arbete är unikt då vi söker upp ungdomar på deras egna arenor och ungdomen har ett val om den vill ha kontakt med oss eller ej. Det är frivilligt att prata med oss och vi behöver visa oss värdiga att bli anförtrodda ungdomarnas berättelser vilket vi gör genom att visa respekt och finnas i de miljöer som ungdomarna väljer att vara på. Exempelvis ute i ett område på kvällar. Tack vare det får fältarbetare en tidig kunskap om trender, bekymmer och behov hos de unga.

Många av de unga vi möter, känner en stor besvikelse på vuxenvärlden och har under många års tid ställts vid sidan av samhället, de har börjat identifiera sig med utanförskapet. Samhället är inte för dem. Det uppsökande fältarbetet blir en länk, dels mellan vuxenvärlden och ungdomar generellt och en länk mellan sociala insatser och ungdomar med extra behov specifikt.

Ju fler skyddsfaktorer ett barn har, ju större chans har barnet att få en trygg tillvaro och en ljus framtid. Vi möter ungdomar som ofta har färre skyddsfaktorer än många andra. Ofta har ungdomarna exempelvis inte så många trygga vuxna att vända sig till fonte dell’articolo. En väldigt viktig del av vårt arbete är att vi arbetar med relationer för att bli en av dessa vuxna. Utan fältarbetare försvinner en skyddsfaktor.

Att skära ner i den förebyggande sektorn med en slarvig hänvisning till avsaknad av evidensbaserad forskning är otillräcklig. Kunskapen om vad fältarbete är och innebär verkar brista hos socialtjänsten i Uppsala. Om något rörande ungdomar skulle hända i Gottsunda/Valsätra är vi övertygade om att media, politiker och tjänstemän i kör kommer fråga sig ”Varför gjorde vi inget tidigare?”. Vi tycker de borde fråga sig ”Varför plockar vi bort en viktig del av det förebyggande arbetet nu?”

Annie Billingsdal & Mia Sundkvist – Fältarbetare, City i Göteborg

Fältarbetare i Gottsunda/Valsätra försvinner: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=6100157

Kommentarer av Björn Andersson och Camilla Schultz 1,45 in i programmet: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/508741?programid=323

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.