Att människor ser på världen på olika sätt måste nästan vara en självklarhet för oss i vårt arbete. Vi har alla olika sätt att föreställa oss och förnimma världen. När jag ber dig tänka på en häst så kanske du tänker på en ponny, en annan tänker kanske på en islandshäst och en tredje kanske tänker på Pippis häst Lilla Gubben. Poängen är att de är alla hästar men med olika förutsättningar och utseende, därmed kan det uppstå missförstånd vad det egentligen är vi pratar om när vi tillsammans enbart benämner dem alla som hästar.

Jag minns ett tillfälle då jag tillsammans med en vän diskuterade något som hade med att göra med om människor är onda eller något i stil med varför människor begår illdåd. Det enda specifika jag kommer ihåg från samtalet var min väns replik till mig: ”Martin, vissa människor vill bara se världen brinna, det är inte mer än så”.

I vårt arbete som fältare försöker vi skapa förståelse i människors handlingar och beteende för att kunna erbjuda dem stöd eller hjälpa på olika sätt. För att söka förståelse för människor måste det finnas en agenda, medvetet eller omedvetet spelar ingen roll. Min vän tillhör inte en av dem som tänker på detta viset. Han är utbildad ingenjör och tycker inte att ämnen som psykologi eller sociologi är något av större värde. Han tycker att det kan på sin höjd fylla en funktion i att vara underhållande likt ditt dagliga horroskop i tidningen. Han är en av dem i samhället som tycker att sociologi är något flummigt och nästintill pseudovetenskapligt.

För dig som inte känner igen citatet har min vän stulit det från Batman filmen ”A Dark Knight” i scenen då butlern försöka förklara för Batman att han aldrig kommer att förstå sig på skurken Jokern eftersom Jokern bara vill se världen brinna. Instinktivt kan jag förstå vad han menar med detta men desto mer jag funderar över vad detta citat betyder känns det bara som en ursäkt för att berättiga sig att strunta i vad personen ifråga egentligen har för bakomliggande behov och besvär.

Mitt syfte är inte att undervisa er läsare om att människor kan ha bakomliggande behov och handla utifrån en agenda som inte kan observeras med ögon eller återskapas i en exakt likadan situation. Tvärtom tänker jag bara påminna er om att andra människor som inte finns i er direkta omgivning faktiskt inte tänker på detta sätt. Eftersom vi ofta omger oss av människor som på ett eller annat sätt tänker likadant som vi kan jag personligen uppleva att jag glömmer detta.

Metanivån i detta ligger i att söka förståelsen för att inte vilja förstå. Med andra ord, finns det ett bakomliggande behov bland dessa människor att inte söka ytterligare förståelse för människors handlande och beteende? Anledningarna kan vara många, min vän var antagligen bara trött på mig och ointresserad av mitt samtalsämne redan från första början. Hos andra tror jag att det ofta handlar om att det är väldigt bekvämt att inte behöva försöka förstå sig på människor.  Det är lättare att inte försöka förstå för då är det också lättare att berättiga sitt eget beteende mot andra människor.

I slutändan tror jag att detta är grundläggande mänskligt och finns i oss alla, viljan att inte förstå. Därför är det självklart viktigt att revidera sina egna övertygelser med jämna mellanrum för att upptäcka att du i vissa situationer själv inte har ett behov att reducera en andra människa till någon som bara vill bränna världen för nöjet av det.

Martin Wramsby – Fältgruppen Partille kommun

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.