fotter

RIF

RIF är en intresseförening och riktar sig till samtliga verksamheter i Sverige som arbetar uppsökande och förebyggande med ungdomar.
RIFs målsättning är att värna om fältarbete som yrke och om fältarbetarna som yrkesgrupp.

Varje enskild kommun väljer att utforma sin verksamhet på olika sätt för att bäst möta behoven i just den kommunen. RIF har mångårig erfarenhet av fältarbete oavsett vilken aktör som driver fältarbetet i de olika kommunerna. För att en fältverksamhet ska kunna bedrivas i en framgångsrik och hållbar anda krävs det utbildning och erfarenhets- och kunskapsutbyte, något ett medlemskap i RIF kan erbjuda.

Medlemskap kostar 400 kr per kalenderår och då erbjuds regionsträffar varje år. På dessa träffar erbjuds kunskaps- och erfarenhetsutbyte med andra fältarbetare i din region samt tips och idéer på hur verksamheten kan utvecklas, utformas och stå kvar i kärvare tider.                            Dessutom inbjuds alla medlemmar varje år till en riksutbildning på tre dagar som bara är riktad till fältarbetare.

Ett medlemskap i RIF ger fältarbetarna möjlighet till att säkra sin kompetens och bidrar till en metodutveckling av det sociala förebyggande, uppsökande och främjande fältarbetet

För att bli medlem i RIF vänligen skicka följande information till kassör Karolina Nilsson Bernin (karolina.nilssonbernin@sundbyberg.se)

  • Namn på samtliga i din fältgrupp som vill bli medlemmar
  • Mailadresser till er
  • Fakturadress

För att se vilka kommuner som är medlemmar, gå till fliken Regioner.