fotter

Om RiF – bli medlem

RiF är en intresseförening och riktar sig till samtliga verksamheter i Sverige som arbetar uppsökande och förebyggande med ungdomar.
RiF:s målsättning är att värna om fältarbete som yrke och om fältarbetarna som yrkesgrupp.

Varje enskild kommun väljer att utforma sin verksamhet på olika sätt för att bäst möta behoven i just den kommunen. RiF har mångårig erfarenhet av fältarbete oavsett vilken aktör som driver fältarbetet i de olika kommunerna. För att en fältverksamhet ska kunna bedrivas i en framgångsrik och hållbar anda krävs det utbildning och erfarenhets- och kunskapsutbyte, något ett medlemskap i RiF kan erbjuda.

Bli medlem i RiF

Medlemskap kostar 400 kr per kalenderår och då erbjuds regionsträffar varje år. På dessa träffar erbjuds kunskaps- och erfarenhetsutbyte med andra fältarbetare i din region samt tips och idéer på hur verksamheten kan utvecklas, utformas och stå kvar i kärvare tider.                            Dessutom inbjuds alla medlemmar varje år till en riksutbildning på tre dagar som bara är riktad till fältarbetare.

Ett medlemskap i RIF ger fältarbetarna möjlighet till att säkra sin kompetens och bidrar till en metodutveckling av det sociala förebyggande, uppsökande och främjande fältarbetet

För att bli medlem i RIF vänligen skicka följande information till medlemsansvarig Elsa Björklund elsa.bjorklund@molndal.se:

  • Namn på samtliga i din fältgrupp som vill bli medlemmar
  • Mailadresser till er
  • Fakturadress

För att se vilka kommuner som är medlemmar, gå till fliken Regioner.