Läs RiFs blogg

Banner i färg 2

Bloggen drivs av och för fältarbetare i hela landet, och andra som är intresserade av fältarbete och ungdomsfrågor. Här diskuteras och uppmärksammas aktuella ämnen och frågeställningar kopplat till ungdomar i allmänhet och fältarbete i synnerhet. Genom bloggen finns det också möjlighet att få insyn i hur arbetet kan se ut i olika delar av landet och i olika miljöer, och debattinlägg blandas med inlägg som ger inblick i en fältarbetares vardag.

Bakom bloggen står RiF:s opinionsgrupp, men alla medlemmar kan vara med och skriva inlägg. Om du är intresserad av att skriva ett inlägg eller engagera dig i opinionsgruppens arbete ta kontakt på press@faltarbete.se.

Länk till senast inlägget.